لا يستحق الاحترام

الرجل الذي يدعي ان امرآة لا تعرفه هي زوجته ..!!

المرآة التي تنكر زواجها هي اخطر واقذر عاهرة في اي مجتمع ..!!!!

Categories Uncategorized
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close